Välkommen till Selcable!

SELCABLE, är sedan år 2000 branschföreningen för svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd. Föreningens uppdrag är att främja branschens intressen genom att framföra de svenska tillverkarnas samlade syn i standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc.

Europacable

Selcable är medlem i Europacable som består av 16 medlemsländer.

Råvarupriser metall

Som en service till sina medlemmar publicerar SELCABLE månatliga koppar- och aluminiumpriser.

Kablar och miljö

I ett globalt perspektiv går Europa i bräschen för miljöpolitik som syftar till att uppnå en hållbar ekonomi.

Retursystem

Genom att använda ett retursystem för kabeltrummor minskas miljöbelastningen väsentligt.

Kickstart Digitalisering 1

Nu är Kickstart tillgängligt för dig. Nya möjligheter inom digitalisering. Anmäl dig idag!

GDPR, LOU, LUF och LUK – vad innebär de nya regelverken?