Nya brandklasser införs för kabel i byggnader

De tidigare brandklasserna på kabel F1, F2, F4A, F4B och F4C kommer att ersättas av de nya klasserna enligt de nya byggreglerna som bygger på den Europeiska byggförordningen.

De nya klasserna bygger både på energiinnehåll, brandspridning, rök och droppbildning än bara brandspridning som i de gamla reglerna. De nya klasser heter F, E, D, C, B och A med olika tilläggsbeteckningar. Där F brinner och A är icke brännbar. Önskemål om tilläggskravet halogenfrihet finns också möjligt att ange.

De nya brandklasserna kommer att införas på kablarna från och med andra halvåret 2016.

Mer information finns i informationsbladet Länk: SELC-14:026.


Nyheter


Brandklasser för utrymningsvägar uppdaterad

Brandklasser för utrymningsvägar är uppdaterad under punkt 4.6 i dokumentet “CPR Frågor och Svar”. Facebook Twitter LinkedIn Gmail 1

Ny samordnare i Selcable

Ingrid Näsström är ny samordnare för Selcable (fr o m sept 2017) och tillika ny VD för TEBAB. Ingrid kommer

Europacable

On Wednesday, 27 January, Europacable has hosted a breakfast briefing in Berlin, inviting leading members of the Bundestag involved in

Nya uppdaterade brandklasser

Klicka här för att komma till det uppdaterade dokumentet gällande brandklasser. Facebook Twitter LinkedIn Gmail