Datum för medlemsmöten 2016

Datum för Selcables medlemsmöten under 2016 är nu bestämt.

Vårmötet äger rum den 26 maj och höstmötet den 24 november. Båda mötena hålls på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm. Kallelser till mötena skickas ut separat.