Kalendarium


Selcable vårmöte

Selcables vårmöte hålls den 23 maj 2018 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

23 maj 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 9-13

Selcable höstmöte

Höstmöte med Selcable hålls den 21 november 2018 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

21 november 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 9-14