Ny samordnare i Selcable

Ingrid Näsström är ny samordnare för Selcable (fr o m sept 2017) och tillika ny VD för TEBAB. Ingrid kommer

Europacable

On Wednesday, 27 January, Europacable has hosted a breakfast briefing in Berlin, inviting leading members of the Bundestag involved in

Nya uppdaterade brandklasser

Klicka här för att komma till det uppdaterade dokumentet gällande brandklasser.

Råvarupriser för metall fortsätter sjunka!

Råvarupriserna för metaller fortsätter att sjunka enligt Selcables sammanställning. Läs mer här.

Datum för medlemsmöten 2016

Vårmötet äger rum den 26 maj och höstmötet den 24 november. Båda mötena hålls på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

Nya brandklasser införs för kabel i byggnader

De nya klasserna bygger både på energiinnehåll, brandspridning, rök och droppbildning än bara brandspridning som i de gamla reglerna. De