Retursystem för kabeltrummor

Kabeltillverkarna inom Selcable har ett system for omhändertagande av returtrummor.

Genom att använda ett retursystem minskas miljöbelastningen väsentligt. Kabeltrummorna kommer att i snitt användas 8 gånger innan de skrotas. Härigenom sparar vi våra naturtillgångar och hjälper till att skapa ett hållbart samhälle.

Särredovisning av kabeltrummor

Kunder och leverantörer har ett gemensamt ekonomiskt och miljömässigt intresse av att retursystemet fungerar effektivt för kabeltrummor. Ett synligt pris visar värdet på trumman och ger ett tydligt incitament för retur, vilket kommer att öka antalet returnerade trummor och minska kostnaderna och miljöbelastningen.

Från och med 1 januari 2014 rekommenderar SELCABLE därför sina medlemmar att debitera trumpriset separat för hela kabelsortimentet, d v s även för installationskablar.

Trummornas E-nummer framgår av gällande prislista som är länkad nedan.

Från och med 2015-06-30 gäller följande prislista.

Från och med 2015-07-01 gäller följande prislista.

Selcable är en branschorganisation och hanterar inte kabeltrummor. Men det gör våra medlemsföretag. Om du har frågor om systemet, kontakta Bo Rasmusson på bo.m.rasmusson@telia.com.