Retursystem för kabeltrummor

Kabeltillverkarna inom Selcable har ett system for omhändertagande av returtrummor.

Genom att använda ett retursystem minskas miljöbelastningen väsentligt. Kabeltrummorna kommer att i snitt användas 8 gånger innan de skrotas. Härigenom sparar vi våra naturtillgångar och hjälper till att skapa ett hållbart samhälle.

Trummornas E-nummer framgår av gällande prislista som är länkad nedan.

Från och med 2015-07-01 gäller följande prislista.

Bedömningsmall för kabeltrummor, se SELC-14:028 Rev B.

Hanteringsinstruktion för kabeltrummor, se SELC-17:011.

Selcable är en branschorganisation och hanterar inte kabeltrummor. Men det gör våra medlemsföretag. Om du har frågor om systemet, kontakta Bo Rasmusson på bo.m.rasmusson@telia.com.